|De Erfgoed Praktijk||Onderzoek||Advies||Publicaties||Waardestelling||Alexander Westra||Contact|
De Erfgoed Praktijk

De Erfgoed Praktijk, opgericht in 2007 door Alexander Westra,  is een onafhankelijk adviesbureau dat een breed scala aan diensten biedt op het gebied van cultureel erfgoed.

De Erfgoed Praktijk is gespecialiseerd in architectuur- en cultuurhistorisch onderzoek en heeft zich daarnaast toegelegd op historische interieurs en hun restauratie. In het verlengde van deze activiteiten levert De Erfgoed Praktijk desgevraagd adviezen, publicaties of waardestellende beschrijvingen.
 
De Erfgoed Praktijk werkt onder meer voor: gemeentelijke overheden, particulieren, stichtingen, uitgeverijen, musea, universiteiten en commerciŽle ondernemingen.

Diensten:
- Onderzoek             gericht op het verzamelen van kennis over specifieke historische gebouwen en
                                hun achtergrond
- Advies                   met betrekking tot behoud, restauratie, beheer en (toekomstig) gebruik van
                               cultureel  erfgoed
- Publicaties            op het gebied van gebouwd erfgoed en historische interieurs
- Waardestelling      met als doel de monumentale waarde van gebouwen te bepalen

Uitgangspunten van De Erfgoed Praktijk:
- Professioneel onderzoek met een passende diepgang
- Onafhankelijk advies, rekening houdend met uw doelstellingen en de complexiteit van cultureel erfgoed
- Heldere rapportage en passende presentatie
- Op tijd en volgens budget        
Interieur van een herenhuis uit 1920. Opmerkelijk zijn
de flexibele wanden van glas in lood.
Een fraai vormgegeven villa, gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School.

Detail van een elegant vormgegeven lambrisering en wandbespanning. Indien u zorgzaam met zeldzaam erfgoed wilt omgaan, dan is een op kennis en expertise gebaseerd advies onontbeerlijk.

Website by: Mediabricks Webdesign Hoofddorp