Advies

Wat is cultureel erfgoed?
Cultureel erfgoed is een breed en dynamisch begrip.  Veel categorieŽn van cultuurproducten worden vandaag de dag als cultureel erfgoed beschouwd. Denk daarbij aan gebouwen, stedenbouwkundige structuren, interieurs, landschappen, water- en verkeerswegen, kunst- en gebruiksvoorwerpen, archieven, collecties enzovoort.

Typisch erfgoed heeft een relatie met het verleden, krijgt een specifieke betekenis en waardering en ontvangt speciale zorg en aandacht.

Last but not least, leidt het dikwijls tot een vorm van strijd: strijd voor het behoud en strijd om wat ermee gaat gebeuren.

Behoud en verandering
Ondanks de wil om zaken uit het verleden te behouden in hun originele staat, is verandering onontkoombaar.

Veranderende betekenisgeving, de vrees dat getuigenissen van het verleden verdwijnen en de wens tot behoud van schoonheid, sfeer en het karakteristieke geven cultureel erfgoed een speciale dynamiek.

Wat gisteren nog zonder pardon gesloopt werd, kan morgen een monument zijn.
Het  monument van vandaag kan er morgen alweer anders uitzien.
Toerisme en economische exploitatie versterken dit proces.

Om de veranderingen van erfgoed langs de gewenste banen te laten verlopen is goed advies onontbeerlijk.   

Wat is goed advies?
Het verzamelen van feitelijke informatie is altijd startpunt; we moeten weten wat iets is, hoe het ontstaan is en hoe het in de loop der tijd veranderd is. Zo verkrijgen we ook inzicht in de historische gelaagdheid ervan.

Daarmee zijn we er nog niet. We willen dat het erfgoed zichtbaar en toonbaar is en dat het ook zijn karakteristieke en authentieke uiterlijk bewaart.

Ook moeten we ons beseffen dat verschillende groepen mensen verschillende betekenissen aan erfgoed hechten en dat deze betekenis in de loop der tijd verandert.

Tenslotte zullen de op te stellen plannen ook financieel haalbaar en praktisch uitvoerbaar moeten zijn.

In een optimaal advies is met al deze aspecten rekening gehouden.
Een dorpstraat met school en onderwijzerwoning op een ansicht van rond 1920.
Dezelfde straat, zoals die er tegenwoordig uitziet.


|De Erfgoed Praktijk||Onderzoek||Advies||Publicaties||Waardestelling||Alexander Westra||Contact|
Website by: Mediabricks Webdesign Hoofddorp