Alexander Westra (1962)

Studeerde filosofie, kunstgeschiedenis en erfgoedstudies aan de Universiteit
van Amsterdam.

Sinds 2008 ben ik als docent erfgoedstudies aan deze universiteit verbonden.
Ik lever daar onderwijsondersteuning in de vorm van werkgroepbegeleiding,
(gast-)colleges en stagebegeleiding.

Met mijn bureau ‘De Erfgoed Praktijk’ ben ik werkzaam als zelfstandig
adviseur, onderzoeker en publicist op het gebied van cultureel erfgoed.


Mijn speciale interesse gaat uit naar historische interieurs en architectuur uit de periode van het interbellum. Gedurende 2007 en 2008 heb ik meegewerkt aan het project Historische  Interieurs in Amsterdam Zuid, een inventarisatie van historische interieurs in Amsterdam Oud Zuid.
Naar aanleiding van dit project heb ik mij verdiept in de behoudproblematiek rond historische interieurs.

Ik heb tevens zitting in de projectgroep van de Stichting Historische Interieurs in Amsterdam. Deze stichting zet zich in voor onderzoek, kennisverspreiding en behoud op het gebied van historische interieurs in Amsterdam.

Meer informatie over deze stichting:
http://www.historischeinterieursamsterdam.nl/Mijn ontdekking van een historisch interieur in een herenhuis aan de J.J.Viottastraat haalde in 2008 de landelijke pers, radio en televisie. Samen met interieurhistoricus Barbara Laan schreef ik een restauratieadvies voor het historisch interieur dat zich in dit pand bevindt.

Meer over het historisch interieur aan de J.J. Viottastraat in de media:

Artikel Trouw 9 september 2008
AT5 - 10 september 2008

  
De voorkamer van het huis aan de Viottastraat.

Detail van het nog in de woning aan de Viottastraat aanwezige glas in lood.
|De Erfgoed Praktijk||Onderzoek||Advies||Publicaties||Waardestelling||Alexander Westra||Contact|

In zeldzame gevallen blijven het oorspronkelijke meubilair en de verlichtingsornamenten behouden.

Toiletruimte in een vooroorlogs kantoorgebouw. Bij renovaties verdwijnen dikwijls zulke oude voorzieningen. Het is logisch dat wij voor modern comfort kiezen. Door voor een passende en uitgebalanceerde oplossing te kiezen hoeft renovatie echter niet per se tot verlies van cultureel erfgoed te leiden.
Website by: Mediabricks Webdesign Hoofddorp