Onderzoek

Waarom onderzoek?
Voor een passende omgang met cultureel erfgoed en een optimaal gebruik ervan is professioneel onderzoek van groot belang. Door onze kennis van erfenissen uit het verleden te verdiepen en in een cultuurhistorisch kader te plaatsen creëren wij een hechte fundering voor beleid en planvorming.

Bovendien stelt het ons in staat het cultureel erfgoed te waarderen en er maximaal van te genieten.

Zoekt en gij zult vinden
Het vinden van de relevante informatie uit de meest uiteenlopende  bronnen is een gebied  waarop De Erfgoed Praktijk uitgebreide expertise en ervaring heeft.

Zo’n zoektocht levert zeer nuttige en dikwijls verrassende informatie op. Internet is daarbij slechts een middel;  het gebruik van authentieke  bronnen levert doorgaans meer nieuwe en bruikbare informatie op.  

Bevolkingsarchieven leveren informatie over vroegere bewoners.
Historisch kaartmateriaal laat de vroegere context van gebouwen zien.


Het opsporen van oude foto’s is voor een geslaagde restauratie van groot belang.

Oorspronkelijk gevelontwerp voor een huizenblok.
|De Erfgoed Praktijk||Onderzoek||Advies||Publicaties||Waardestelling||Alexander Westra||Contact|
Website by: Mediabricks Webdesign Hoofddorp