Waardestelling

De Erfgoed Praktijk stelt voor overheden, bedrijven, particulieren  en stichtingen waardestellende beschrijvingen van gebouwen op. Ook voert zij op verzoek van belanghebbende partijen contra-expertises en cultuurhistorische effectrapportages uit.

Een goede waardestelling vereist in de eerste plaats zorgvuldig literatuur- en bronnenonderzoek.

Daarnaast is het van belang het object in kwestie aan een zorgvuldig onderzoek ter plaatse te onderwerpen.  Goed en gedetailleerd kijken is daarbij essentieel.

Op basis van een gedegen beschrijving wordt het gebouw getoetst aan algemeen gangbare criteria teneinde de monumentale waarde te kunnen bepalen.

Gangbare criteria:
     -  Cultuurhistorische waarde
     -  Architectuurhistorische waarde
     -  Ensemblewaarde
     -  Gaafheid/herkenbaarheid
     -  Zeldzaamheid.


De Erfgoed Praktijk adviseert waar mogelijk ook het interieur van een gebouw in het monumentenadvies te betrekken.
Oog voor detail en oog voor historische ontwikkeling zijn onmisbaar voor een waardestellende beschrijving.  

|De Erfgoed Praktijk||Onderzoek||Advies||Publicaties||Waardestelling||Alexander Westra||Contact|
Website by: Mediabricks Webdesign Hoofddorp