Amsterdamse interieurs. Huizenportretten 1875-1945

Amsterdamse interieurs. Huizenportretten 1875-1945

Dit boek is gebaseerd op een uitgebreid architectuur-  en cultuurhistorisch onderzoek naar woonhuizen in Amsterdam-Zuid met een bijzonder historisch interieur. Deze speurtocht leidde tot  de ontdekking van vele interessante interieurs, waarvan een deel nog onbekend was.  Van een 13-tal huizen is een huizenportret geschreven, geïllustreerd met historisch beeldmateriaal  en foto’s van de interieurs.  Het boek is gemaakt als onderdeel van een project van de Stichting Historische Interieurs in Amsterdam.

Auteurs: Barbara Laan en Alexander Westra

Uitgegeven door SUN en de Stichting Historische Interieurs in Amsterdam, 2009