Auteurarchieven: admin

Dit in 2012 in opdracht van Clifford Chance Amsterdam vervaardigde boek is een monografie over een bijzonder kantoorgebouw in Amsterdam, gelegen aan de Droogbak en in de directe nabijheid van het Centraal Station. Vanaf 1884 tot 1920 was hier het hoofdkantoor van de Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij gevestigd, een grote commerciële exploitant van de Nederlandse spoorlijnen en later opgegaan in de Nederlandse Spoorwegen. Voor het boek is uitvoerig architectuurhistorisch, bouwhistorisch en historisch onderzoek verricht.  Het boek behandelt de bouwgeschiedenis en de achtergronden van het gebouw. Speciale aandacht is besteed aan onder andere de betekenis van de nog aanwezige fraaie decoraties en bijzondere interieurelementen.  In het jaar 2000 vestigde de Nederlandse tak van het internationale advocatenkantoor Clifford Chance zich in het pand. Auteurs: Alexander Westra en Jacques Dob Uitgegeven in eigen beheer door Clifford Chance Amsterdam, 2012

Dit in 2009 in opdracht van SNS vervaardigde boek is een monografie over een zeer bijzonder kantoorgebouw in Amsterdam, gelegen aan de Spuistraat en de Nieuwezijds Voorburgwal. Vanaf 1887 tot eind jaren zeventig was hier het hoofdkantoor van de Handels Vereniging Amsterdam gevestigd, een van de grootste Nederlandse handelsmaatschappijen gericht op landbouwproducten uit Nederlands-Indië. Voor het boek is uitvoerig architectuurhistorisch, bouwhistorisch en historisch onderzoek verricht.  De publicatie behandelt de bouwgeschiedenis en de achtergronden van het gebouw. Speciale aandacht is besteed aan het fraaie en goed behouden interieur, dat evenals het gebouw ontworpen is door het architectenbureau Van Gendt en Zonen. In de jaren negentig vestigden enkele onderdelen van de SNS-bank zich in het pand. Auteurs: Alexander Westra en Jacques Dob Uitgegeven in eigen beheer door SNS, 2009

Dit boek is gebaseerd op een uitgebreid architectuur-  en cultuurhistorisch onderzoek naar woonhuizen in Amsterdam-Zuid met een bijzonder historisch interieur. Deze speurtocht leidde tot  de ontdekking van vele interessante interieurs, waarvan een deel nog onbekend was.  Van een 13-tal huizen is een huizenportret geschreven, geïllustreerd met historisch beeldmateriaal  en foto’s van de interieurs.  Het boek is gemaakt als onderdeel van een project van de Stichting Historische Interieurs in Amsterdam. Auteurs: Barbara Laan en Alexander Westra Uitgegeven door SUN en de Stichting Historische Interieurs in Amsterdam, 2009

23/23