Categorie-archieven: Opdracht

Opdrachtgever: Stichting De Zilver-Kamer te Zeist, i.s.m. de Gemeente Zeist Jaar: 2013-2014 Opdrachtbeschrijving: Waardestellend onderzoek naar een particuliere Gero-collectie. Deze betreft een zeer omvangrijke collectie van objecten die gerelateerd zijn aan de Gero-fabriek, die van 1910 tot 1975 in Zeist gevestigd was en gespecialiseerd was in de productie van metalen objecten  bestemd voor het huishouden en woningdecoratie. Doel van het onderzoek was op drie vlakken de waarde van de collectie vast te stellen: op het vlak van cultureel erfgoed, op het museale vlak en op het financiële vlak. Het rapport diende ter ondersteuning van de besluitvorming om in de toekomst al dan niet naar aankoop van (delen van) de privé-collectie te streven en in samenwerking met de Gemeente Zeist een passend onderkomen en een geëigende, professioneel beheerde tentoonstellingsruimte voor de collectie in Zeist te creëren. Bij de uitvoering van het traject is gebruik gemaakt van de door de Rijksdienst voor…

Verder lezen

Opdrachtgever: Eigenaar Jaar: 2013-2016 Opdrachtbeschrijving: Voor een Amsterdamse School interieur in een herenhuis in Amsterdam-Zuid wensten de eigenaren een passende roerende inrichting qua verlichting, meubilering en stoffering. Om geschikte objecten te vinden voor dit historische interieur heeft de Erfgoed Praktijk gedurende langere tijd diverse verkoopkanalen onderzocht en de daar aangeboden objecten op geschiktheid beoordeeld.  Resultaat: Voor het huis is een bij de stijl en periode van het historisch interieur passende inrichting gevonden in de vorm van onder andere verlichtingsornamenten, haard, diverse meubels en gordijnen.

Opdrachtgever: Eigenaar Jaar: 2009 Opdrachtbeschrijving: Uitvoeren van een gedetailleerd onderzoek naar het interieur van een monumentaal herenhuis in Amsterdam-Zuid, met als doel het opstellen van een advies met betrekking tot de restauratie en  reconstructie van het historisch interieur. Hiertoe is uitgebreid architectuur-, cultuur- en interieur-historisch onderzoek uitgevoerd. Tevens is  de bewoners- en eigenarengeschiedenis beschreven en is een vergelijkend huizenonderzoek gedaan. Er is contact gezocht met vroegere eigenaren en bewoners teneinde details met betrekking tot het vroegere interieur te achterhalen. Het project is in samenwerking met interieurhistoricus Barbara Laan uitgevoerd.  Resultaat: Adviesrapport, met een uitgebreide beschrijving van de onderzoeksresultaten en een restauratie-advies.

13/13