Cultuurhistorisch en waardestellend rapport voor een voormalig ziekenhuisgebouw in Amsterdam

Cultuurhistorisch en waardestellend rapport voor een voormalig ziekenhuisgebouw in Amsterdam

Opdrachtgever: Universiteit van Amsterdam

Jaar: 2019-2020

Opdrachtbeschrijving:

Op verzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft De Erfgoed Praktijk een uitgebreid cultuurhistorisch en waardestellend onderzoek uitgevoerd naar het gebouw gelegen aan de Oudezijds Achterburgwal 233 en de Vendelstraat 7 te Amsterdam. Daarbij was het onderzoeksobject niet alleen het gebouw zelf, maar tevens de directe ruimtelijke context van het gebouw en de relatie met andere naburige gebouwen en buitenruimtes. Dit gebouw is onderdeel van het Binnengasthuiscomplex en is een van de gebouwen van de UvA op dit terrein, tegenwoordig aangeduid met gebouwcode BG5. De UvA werkt momenteel aan de planvorming voor de herontwikkeling van het op het voormalige Binnengasthuisterrein gelegen Universiteitskwartier.

Resultaat:

De bevindingen van het uitgevoerde onderzoek zijn  vastgelegd in rapportvorm. Het rapport besteedt uitgebreid aandacht aan de stedenbouwkundige en ruimtelijke context, de bouwgeschiedenis, de  gebruiksgeschiedenis en de ruimtelijke organisatie van het gebouw.  Tevens beschrijft het rapport de oorspronkelijke en huidige architectonische verschijningsvorm van zowel het exterieur als het interieur. Na een samenvattende analyse van het gebouw wordt het rapport afgesloten met een gedetailleerde waardestelling inclusief waardestellingsplattegronden, dit conform de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek uit 2009.