Historisch stedenbouwkundig onderzoek naar een bouwblok in het oude centrum van Amsterdam

Historisch stedenbouwkundig onderzoek naar een bouwblok in het oude centrum van Amsterdam

Opdrachtgever: eigenaar van een aantal percelen in het betreffende bouwblok

Jaar: 2016

Opdrachtbeschrijving:

Op verzoek van de eigenaar van een aantal percelen op de hoek van de Amstel en de Halvemaansteeg heeft De Erfgoed Praktijk een historisch stedenbouwkundig onderzoek uitgevoerd naar het bouwblok waar deze percelen deel van uitmaken. Doel van het onderzoek was objectief en gedetailleerd inzicht te verschaffen in de stedenbouwkundige aard en ontwikkeling van bovengenoemd bouwblok. Als zodanig dienden het onderzoek en het rapport ter ondersteuning en begeleiding van de nieuwbouwplannen die de opdrachtgever binnen het bouwblok wenste te realiseren.

In het kader van het onderzoek is het benodigde bouw-, architectuur-, cultuurhistorisch en stedenbouwkundig onderzoek uitgevoerd, zoals dat voor het opstellen van een stedenbouwkundig rapport gebruikelijk is. Tevens hebben enkele bezoeken aan het bouwblok plaatsgevonden, waarbij de huidige toestand onderzocht werd en foto’s ten behoeve van de rapportage gemaakt werden.

Resultaat:

Stedenbouwkundig rapport dat in historisch ontwikkelingsperspectief (ontstaansperiode, ontwikkelingen tijdens de 17e t/m de 20e eeuw, huidige situatie) de stedenbouwkundige aspecten voor zowel de randen als de inpandige bebouwing van het bouwblok beschrijft. Naast de aard, de vorm, het volume en het gebruik van de bebouwing krijgt de ontsluiting middels gangen en stegen aandacht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.