Inventarisatie van historische winkelpuien langs de Ceintuurbaan te Amsterdam

Inventarisatie van historische winkelpuien langs de Ceintuurbaan te Amsterdam

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, afdeling Monumenten en Archeologie en Stadsdeel-Zuid

Jaar: 2019

Opdrachtbeschrijving:

Uitvoeren van een inventarisatie van historische winkelpuien langs de Ceintuurbaan in Amsterdam-Zuid. De inventarisatie betrof de integrale bebouwing langs deze straat en was toegespitst op alle huidige en voormalige winkelpuien die nog (delen van) hun oorspronkelijke historische aanzien en/of detaillering bewaard hebben of die, ondanks latere renovaties en toevoegingen, mogelijk nog (delen van) hun oorspronkelijke historische aanzien en/of detaillering bewaard hebben. De inventarisatie wordt door de Gemeente Amsterdam gebruikt voor de ondersteuning en uitvoering van haar beleid ten aanzien van de conservering en restauratie van historische winkelpuien.

Resultaat:

Een driedelig inventarisatierapport waarin circa 150 winkelpuien beschreven zijn. Per winkelpui  is een beknopte bouwhistorische beschrijving opgenomen en is de kwaliteit van de gevel bepaald in termen van gaafheid, authenticiteit, stijl, detaillering en toegepaste materialen, met vermelding van bijzonderheden.  Tevens is een  benoeming van de aandachtspunten voor de winkelpui opgenomen op het vlak van eventuele restauratieopties en/of verder onderzoek.