Inventarisatie van potentiele gemeentelijke monumenten in Hilversum-Oost

Inventarisatie van potentiele gemeentelijke monumenten in Hilversum-Oost

Opdrachtgever: Gemeente Hilversum

Jaar: 2018

Opdrachtbeschrijving:

Uitvoeren van een inventarisatie van potentiele gemeentelijke monumenten in Hilversum-Oost in het kader van de plannen tot uitbreiding van de monumentenlijst van deze gemeente. Hiertoe is de bebouwing binnen de bebouwde kom van Hilversum ten oosten van de spoorlijn onderzocht en beschreven, met per interessant geïnventariseerd gebouw een korte opsomming van gegevens (bouwjaar, architect, bijzondere waarden, gaafheid, stedenbouwkundige waarde) en enkele foto’s, leidende tot een groslijst van te selecteren monumenten.

Resultaat:

 Inventarisatierapport in drie delen, met  daarin circa 100 beknopte beschrijvingen, waarderingen, afbeeldingen (actueel en historisch) en bouwtekeningen van kandidaat-monumenten. Per object zijn de typologie, bouwjaar, architect, opdrachtgever en bijzonderheden vermeld.