Onderzoek & Advies

Voor de gebouwde omgeving:

 • Inventarisatietrajecten voor potentiele monumenten;
 • Waardestellende beschrijvingen voor kandidaat-monumenten en bestaande monumenten;
 • Cultuur- en bouwhistorische rapportages ter ondersteuning van verbouwingstrajecten en/of
  het verkrijgen van de daartoe benodigde omgevingsvergunning;
 • Welstandstoetsen voor verbouwingen;
 • Contra-expertises in geval van conflicten tussen betrokken partijen;
 • Restauratie-adviezen.

Voor collecties:

 • Uitvoeren van een collectiewaardering conform de door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) opgestelde methodiek voor collectiewaardering;
 • Advies met betrekking tot het gebruik en de presentatie van een collectie.

Voor bedrijven en organisaties:

 • Onderzoek naar de algemene geschiedenis of specifieke historische thema‚Äôs van een bedrijf of organisatie;
 • Inventarisatie en waardering met betrekking tot het cultureel erfgoed van een bedrijf of organisatie;
 • Advies met betrekking tot het benutten en tonen van dit culturele erfgoed.

Voor historische interieurs:

 • Interieur-historisch onderzoek, gericht op onder andere datering, authenticiteit, materialen, opdrachtgevers, ontwerpers, leveranciers  en cultuurhistorische waardering en betekenis;
 • Restauratie-adviezen;
 • Adviezen met betrekking tot de roerende inrichting.

Om u een beter inzicht te geven in de opgebouwde ervaring  en de aard van de in de loop der tijd geleverde diensten kunt u een bloemlezing uit de door de Erfgoed Praktijk uitgevoerde opdrachten bekijken.

De opdrachten die als voornaamste doel de publicatie van een boek betroffen zijn apart beschreven op de pagina publicaties.