Waardestellend rapport voor een grote private collectie van Gero-objecten

Waardestellend rapport voor een grote private collectie van Gero-objecten

Opdrachtgever: Stichting De Zilver-Kamer te Zeist, i.s.m. de Gemeente Zeist

Jaar: 2013-2014

Opdrachtbeschrijving:

Waardestellend onderzoek naar een particuliere Gero-collectie. Deze betreft een zeer omvangrijke collectie van objecten die gerelateerd zijn aan de Gero-fabriek, die van 1910 tot 1975 in Zeist gevestigd was en gespecialiseerd was in de productie van metalen objecten  bestemd voor het huishouden en woningdecoratie. Doel van het onderzoek was op drie vlakken de waarde van de collectie vast te stellen: op het vlak van cultureel erfgoed, op het museale vlak en op het financiële vlak. Het rapport diende ter ondersteuning van de besluitvorming om in de toekomst al dan niet naar aankoop van (delen van) de privé-collectie te streven en in samenwerking met de Gemeente Zeist een passend onderkomen en een geëigende, professioneel beheerde tentoonstellingsruimte voor de collectie in Zeist te creëren. Bij de uitvoering van het traject is gebruik gemaakt van de door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) opgestelde methodiek voor collectiewaardering, zoals vastgelegd in de door de RCE uitgegeven brochure Op de museale weegschaal. Collectiewaardering in zes stappen van juni 2013.

Resultaat:

Een gedetailleerd en uitgebreid geïllustreerd waardestellend rapport ten aanzien van de collectie, inclusief financiële waardering.

133 reacties

This can be annoying when your relationships are disrupted and her phone cannot be tracked. Now you can easily perform this activity with the help of a spy app. These monitoring applications are very effective and reliable and can determine whether your wife is cheating you.

Monitor phone from anywhere and see what’s happening on target phone. You will be able to monitor and store call logs, messages, social activities , images , videos, whatsapp and more. Real-time monitoring of phones, No technical knowledge is required, no root is required.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *