Welstandsadvies en contra-expertise voor de verbouwing van een woonhuis in Amsterdam-Zuid

Welstandsadvies en contra-expertise voor de verbouwing van een woonhuis in Amsterdam-Zuid

 Opdrachtgever: Eigenaar

Jaar: 2021

Opdrachtbeschrijving:

Aanleiding voor deze opdracht vormde een conflict tussen eigenaren over een voorgenomen  verbouwing van een woonhuis in Amsterdam-Zuid. De verbouwing betrof  het  vergroten van de dakopbouw en het plaatsen van een dakterras aan de voor- en achterkant op het dak van de vierde verdieping. Na het toekennen van de omgevingsvergunning door de gemeente Amsterdam startte een van de eigenaren hiertegen een bezwaarprocedure. In dit kader heeft de Erfgoed Praktijk een  welstandsadvies met betrekking tot genoemde verbouwing opgesteld en getoetst in hoeverre deze verbouwing overeenstemt met de voor dit deel van Amsterdam vigerende wet- en regelgeving met betrekking tot een dergelijke verbouwing en inhakend op het eerder door de gemeente uitgebrachte advies. Voor het opstellen van het advies is het daartoe benodigde dossieronderzoek en bouw-, architectuur- en cultuurhistorische onderzoek uitgevoerd, zoals dat voor het opstellen van een dergelijk advies gebruikelijk is. Tevens vond een bezoek aan het exterieur van het huis plaats, waarbij het pand en de directe stedenbouwkundige en architectonische context ter plekke onderzocht werden en foto’s ten behoeve van de rapportage gemaakt werden.

Resultaat:

Welstandsadvies in de vorm van een cotra-expertise. Het rapport beschrijft en beoordeelt op heldere en onderbouwde wijze het advies, binnen de context van de voor dit deel van Amsterdam vigerende wet- en regelgeving met betrekking tot een dergelijke verbouwing en inhakend op het door de gemeente Amsterdam uitgebrachte advies.