De Erfgoed Praktijk

De Erfgoed Praktijk, opgericht in 2007 door Alexander Westra, is een onafhankelijk adviesbureau dat een breed scala aan diensten biedt op het gebied van cultureel erfgoed.

De Erfgoed Praktijk is gespecialiseerd in architectuur-, cultuur-, interieur-  en bedrijfshistorisch onderzoek. Dit onderzoek neemt, afhankelijk van de opdracht in kwestie, de vorm aan van een adviserend rapport of een publicatie. Zowel meer algemene inventariserende rapportages als zeer specifieke objectgerichte adviezen worden geleverd.

Onder de opdrachtgevers van de Erfgoed Praktijk mogen onder meer gemeentelijke overheden, particulieren, stichtingen, uitgeverijen, musea, universiteiten, commerciële ondernemingen en architectenbureaus gerekend worden.

Belangrijke uitgangspunten van de Erfgoed Praktijk zijn:

 • Professioneel onderzoek met een passende diepgang
 • Onafhankelijk advies, rekening houdend met uw doelstellingen en de complexiteit van cultureel erfgoed
 • Heldere rapportage en passende presentatie
 • Op tijd en volgens budget
 • Zoekt en gij zult vinden

Het verzamelen van de relevante informatie uit de meest uiteenlopende bronnen is een gebied  waarop de Erfgoed Praktijk uitgebreide expertise en ervaring heeft. Zo’n zoektocht levert zeer nuttige en dikwijls verrassende informatie op. Internet is daarbij slechts een van de middelen; het gebruik van authentieke bronnen levert doorgaans meer nieuwe en bruikbare informatie op.

Een goed boek maken is een uitdaging

De Erfgoed Praktijk draagt bij aan uw publicaties in boekvorm over cultureel erfgoed. Naast architectuurgeschiedenis en historische interieurs vormt de cultuurhistorie van ondernemingen een speciaal aandachtsgebied. Een goed boek maken is een uitdaging. De volgende principes zijn daarbij leidend:

 • Aan een geslaagd boek dient een zorgvuldige en creatieve conceptontwikkeling vooraf te gaan: welke onderwerpen komen aan bod, wat zijn de rode draden en welke vorm krijgt het boek?
 • Inventariserend onderzoek speelt een belangrijk onderdeel van de conceptontwikkeling: welke historische informatie is voor het onderwerp beschikbaar en welk beeldmateriaal kan er voor het boek gebruikt worden?
 • Tekst en beeld dienen elkaar te versterken en goed samen te hangen.
 • De vormgeving moet passen bij het onderwerp en de doelstellingen die de opdrachtgever voor ogen heeft.
 • Professioneel en wetenschappelijk verantwoord onderzoek vormt de grondslag voor het te schrijven boek, waarbij primaire bronnen centraal staan en secondaire bronnen verificatie ondergaan.
 • De tekst moet vloeiend, begrijpelijk  en boeiend zijn en betekenis geven aan historische feiten. Hoewel deze laatste uiteraard de basis vormen, dient een saaie chronologische opsomming vermeden te worden. 
 • Tot slot is het bedenken van een passende titel en pakkende hoofdstuktitels van belang voor een geslaagd boek.