130 jaar Koninklijke. Van petroleum uit Sumatra tot windparken op de Noordzee

130 jaar Koninklijke. Van petroleum uit Sumatra tot windparken op de Noordzee

Boek uitgegeven naar aanleiding van het feit dat in 2020 de oprichting van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië 130 jaar geleden was. Deze maatschappij, al spoedig beter bekend onder de naam ‘ Koninklijke Olie’,  ging in 1907 een nauwe samenwerking aan met de Engelse Shell Transport & Trading Company. Daarmee werd  de basis voor het huidige Shell gelegd. 130 jaar Koninklijke is gemaakt in opdracht van Shell International BV en in nauwe samenwerking met Rosalie van Egmond, manager van het internationale Shell-archief in Den Haag. Het boek besteedt onder andere aandacht aan de eerste exploratie en exploitatie van aardolie op Sumatra, aan de geschiedenis van Shell Pernis en het Shell-laboratorium in Amsterdam. Tevens wordt de ontwikkeling van benzine in blik tot benzinepomp en tankstation  beschreven, met speciale aandacht  voor de vooroorlogse Nederlandse verkooporganisatie van Shell.

Auteurs: Rosalie van Egmond en Alexander Westra

Uitgegeven in eigen beheer door Shell International , 2020. Er is tevens een Engelstalige editie gemaakt.

301 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *