Categorie-archieven: Boek

Dit boek is vervaardigd naar aanleiding van het feit dat het op 23 mei 2021 precies vijftig jaar geleden was dat Shell voor het eerst haar vernieuwde schelp-logo, ontworpen door de wereldberoemde industrieel vormgever Raymond Loewy, aan de buitenwereld presenteerde.  Op basis van grondig  onderzoek  is de evolutie en het gebruik van het Shell-logo sinds 1900 beschreven. Vanaf het begin van de twintigste eeuw begon de motorisering van het wegverkeer serieuzere vormen aan te nemen. Na de Tweede Wereldoorlog zette deze ontwikkeling zich in nog hoger tempo voort. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de ontwikkeling van het Shell-logo voor een deel verbonden is met de auto en haar bestuurders, voor wie het schelp-logo met de karakteristieke kleuren rood en geel tevens het beste zichtbaar was en is. Het boek besteedt dan ook ruime aandacht aan de verschillende producten en diensten die Shell in de loop der tijd voor…

Verder lezen

Boek uitgegeven naar aanleiding van het feit dat in 2020 de oprichting van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië 130 jaar geleden was. Deze maatschappij, al spoedig beter bekend onder de naam ‘ Koninklijke Olie’,  ging in 1907 een nauwe samenwerking aan met de Engelse Shell Transport & Trading Company. Daarmee werd  de basis voor het huidige Shell gelegd. 130 jaar Koninklijke is gemaakt in opdracht van Shell International BV en in nauwe samenwerking met Rosalie van Egmond, manager van het internationale Shell-archief in Den Haag. Het boek besteedt onder andere aandacht aan de eerste exploratie en exploitatie van aardolie op Sumatra, aan de geschiedenis van Shell Pernis en het Shell-laboratorium in Amsterdam. Tevens wordt de ontwikkeling van benzine in blik tot benzinepomp en tankstation  beschreven, met speciale aandacht  voor de vooroorlogse Nederlandse verkooporganisatie van Shell. Auteurs: Rosalie van Egmond en Alexander Westra Uitgegeven in eigen…

Verder lezen

Dit boek behandelt de bijzondere rol die Shell gedurende meer dan eeuw voor de ontwikkeling en groei van de luchtvaart heeft gespeeld. Shell was reeds in een vroeg stadium betrokken bij de luchtvaart en steunde vele vroege luchtvaartpioniers. In de decennia daarna groeide deze betrokkenheid, waarbij samenwerking met de luchtvaartindustrie centraal stond. De rol van Shell was niet beperkt tot het leveren van brandstof en motorolie voor vliegtuigen. Fundamenteel onderzoek naar de verbetering van de kwaliteit van vliegtuigbrandstof, het verrichten van pionierswerk langs de toekomstige internationale luchtroutes en het verstrekken van essentiële informatie voor vliegeniers waren onderdeel van de activiteiten van Shell. Daarnaast is er aandacht voor de bijdrage die Shell tijdens en na de Tweede Wereldoorlog aan de luchtvaart leverde. Het boek is gemaakt in opdracht van Shell International BV en in nauwe samenwerking met Rosalie van Egmond, manager van het internationale Shell-archief in Den Haag. Auteurs: Rosalie van…

Verder lezen

Dit monumentale aan de Haagse Carel van Bylandtlaan gelegen kantoorgebouw kwam gereed in 1917 en maakt tot op de dag van vandaag deel uit van het langs deze laan gevestigde internationale hoofdkwartier  van Shell in Den Haag.  Het in opdracht van Shell International BV vervaardigde boek geeft, gebaseerd op uitgebreid bronnenonderzoek, gedetailleerd en rijkelijk geïllustreerd inzicht in de bouwgeschiedenis en de architectuur-, cultuur- en bedrijfshistorische achtergronden van het pand. Speciale aandacht is er voor de architecten, kunstenaars en leveranciers die een bijdrage aan het gebouw en het interieur hebben geleverd; tevens komen moderne aspecten van het kantoor aan bod. Het boekis gemaakt in nauwe samenwerking met Rosalie van Egmond, manager van het internationale Shell-archief in Den Haag. Auteurs: Rosalie van Egmond en Alexander Westra Uitgegeven in eigen beheer door Shell International  BV, 2019. Er is tevens een Engelstalige editie gemaakt.

In de periode rond 1900 beleefde Amsterdam een bloeitijd. De oude elite van kooplieden en regenten kreeg gezelschap van ondernemende burgers die deel gingen uitmaken van de economische bovenlaag. Een woning aan de befaamde grachten werd beschouwd als bekroning van het stijgen op de maatschappelijke ladder. In een nieuw verworven stadshuis hoorde een ‘modern’ interieur, vaak uitgevoerd in de toen populaire neostijlen, die teruggrepen op de zeventiende en achttiende eeuw: eetkamers kregen een stemmige Gouden Eeuw-sfeer, salons een wufte Franse uitstraling. Maar er werden ook interieurs op eigentijdse wijze ingericht, in art nouveau-stijl en iets later in Amsterdamse School-stijl. Daarnaast deden technologische snufjes als de vaste stofzuiger hun intrede. In de inleiding wordt een beeld geschetst van het wonen in de Amsterdamse grachtengordel, waarna tien prachtig gefotografeerde interieurs in detail worden beschreven. De publicatie is gemaakt in het kader van het onderzoeksproject Van grachtenhuis tot villa in het groen van…

Verder lezen

Rond 1900 werd Zuid-Kennemerland een aantrekkelijk woongebied voor rijke ondernemers en notabelen. De aanleg van trein- en tram­verbindingen maakte het mogelijk in de stad te werken en tegelijkertijd buiten te wonen. De, veelal Amsterdamse, welgestelden die deze stap maakten lieten comfortabele villa’s en herenhuizen bouwen in Haarlem, Bloemendaal, Aerdenhout, Heemstede of Overveen, dichtbij zee en duinen. Ook rijke Haarlemmers trokken naar de nieuwe woongebieden aan de rand en in de omgeving van de stad. In Zuid-Kennemerland kenmerken deze huizen zich onder andere door fraaie betegelingen en gebrandschilderde ramen, cosy corners en weelderige tuinen. De vraag naar wooncomfort leidde tot staaltjes van moderne woontechniek als centrale verwarming, ijskasten en inbouwmeubelen. Het boek biedt een exclusief inkijkje in de historische interieurs, die met oog voor detail worden beschreven en prachtig zijn gefotografeerd. Daarnaast is er aandacht besteed aan de oorspronkelijke bewoners en interieurontwerpers, aan de hand van uniek historisch materiaal. De publicatie…

Verder lezen

Na het grote succes van het boek Amsterdamse interieurs kwam er een  omvangrijker vervolg op dit thema. Hierin worden circa 100 bijzondere interieurs van woningen in Amsterdam Zuid uit de periode 1875 tot 1945 in beeld gebracht. Het boek geeft niet alleen informatie over de cultuurhistorische waarde en achtergrond van de interieurs, maar laat ook zien welke rol bewoners nu spelen als schakel in de geschiedenis. Amsterdam Oud-Zuid was en is een chique woonwijk. De woningen zijn vaak fraai ingericht en gedecoreerd met debijzondere materialen. Veel laatnegentiende-eeuwse en vroeg twintigste-eeuwse interieurinrichtingen zijn bewaard gebleven. Maar hoe is het voor de huidige bewoners in een monumentaal interieur te wonen? En hoe ga je als bewoner om met zo’n interieur? Het boek geeft speciale aandacht aan stucornamenten, glas-in-lood, betimmeringen en badkamerinrichting. Samenstelling en redactie: Barbara Laan, Eloy Koldeweij en Coert Peter Krabbe. Auteurs: Alexander Westra e.a. Uitgegeven door SUN en de Stichting…

Verder lezen

Dit in 2012 in opdracht van Clifford Chance Amsterdam vervaardigde boek is een monografie over een bijzonder kantoorgebouw in Amsterdam, gelegen aan de Droogbak en in de directe nabijheid van het Centraal Station. Vanaf 1884 tot 1920 was hier het hoofdkantoor van de Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij gevestigd, een grote commerciële exploitant van de Nederlandse spoorlijnen en later opgegaan in de Nederlandse Spoorwegen. Voor het boek is uitvoerig architectuurhistorisch, bouwhistorisch en historisch onderzoek verricht.  Het boek behandelt de bouwgeschiedenis en de achtergronden van het gebouw. Speciale aandacht is besteed aan onder andere de betekenis van de nog aanwezige fraaie decoraties en bijzondere interieurelementen.  In het jaar 2000 vestigde de Nederlandse tak van het internationale advocatenkantoor Clifford Chance zich in het pand. Auteurs: Alexander Westra en Jacques Dob Uitgegeven in eigen beheer door Clifford Chance Amsterdam, 2012

Dit in 2009 in opdracht van SNS vervaardigde boek is een monografie over een zeer bijzonder kantoorgebouw in Amsterdam, gelegen aan de Spuistraat en de Nieuwezijds Voorburgwal. Vanaf 1887 tot eind jaren zeventig was hier het hoofdkantoor van de Handels Vereniging Amsterdam gevestigd, een van de grootste Nederlandse handelsmaatschappijen gericht op landbouwproducten uit Nederlands-Indië. Voor het boek is uitvoerig architectuurhistorisch, bouwhistorisch en historisch onderzoek verricht.  De publicatie behandelt de bouwgeschiedenis en de achtergronden van het gebouw. Speciale aandacht is besteed aan het fraaie en goed behouden interieur, dat evenals het gebouw ontworpen is door het architectenbureau Van Gendt en Zonen. In de jaren negentig vestigden enkele onderdelen van de SNS-bank zich in het pand. Auteurs: Alexander Westra en Jacques Dob Uitgegeven in eigen beheer door SNS, 2009

Dit boek is gebaseerd op een uitgebreid architectuur-  en cultuurhistorisch onderzoek naar woonhuizen in Amsterdam-Zuid met een bijzonder historisch interieur. Deze speurtocht leidde tot  de ontdekking van vele interessante interieurs, waarvan een deel nog onbekend was.  Van een 13-tal huizen is een huizenportret geschreven, geïllustreerd met historisch beeldmateriaal  en foto’s van de interieurs.  Het boek is gemaakt als onderdeel van een project van de Stichting Historische Interieurs in Amsterdam. Auteurs: Barbara Laan en Alexander Westra Uitgegeven door SUN en de Stichting Historische Interieurs in Amsterdam, 2009

10/10